Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY

BILETÓW PRZEZ TEATR MUZYCZNY
zwany dalej Regulaminem.

 

 

§ 1

Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
1) ) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem Muzycznym im Danuty Baduszkowej z siedzibą w Gdyni, 81-372, Plac Grunwaldzki 1, Organizatora wydarzeń oraz
2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu biletów na stronie https:bilety.muzyczny.org:
a) Przed dokonaniem transakcji zakupu Kupujący musi się zarejestrować na stronie www.bilety.muzyczny.org
b) Dokonać wyboru wydarzenia, terminu i ilości biletów,
c) Sprawdzić dane,
d) Potwierdzić dokonanie zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr Muzyczny.
e) Warunkiem koniecznym wejścia na widownie jest posiadanie wydrukowanego biletu i okazanie ich kontroli.

§ 2

Po dokonaniu wyboru biletów z oferty serwisu, prosimy o wybranie sposobu płatności.
W przypadku płatności kartą płatniczą,
system akceptuje karty płatnicze:
- Visa,
- Visa Elektron,
- Mastercard,
- MasterCard Electronic,
- Maestro,
po zatwierdzeniu rezerwacji, w ciągu 15 minut od wybrania biletów Kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę płatności Agenta Rozliczeniowego PayU S.A. Po upływie 15 minut nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy Kupującego o upewnienie się, że znajduje się na stronach serwisu internetowego Agenta Rozliczeniowego PayU S.A. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://" ). Teatr Muzyczny nie odpowiada za skutki podania numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU S.A. odpowiada firma PayU S.A., zgodnie ze swoim regulaminem.

§ 3

- W przypadku nieudanej transakcji opłaconej kartą miejsca zostają zablokowane na okres 45 minut.
- W przypadku nieudanej transakcji opłaconej e-przelewem miejsca zostają zablokowane na okres 2 godzin.
- Natomiast po udanej transakcji, a nie otrzymaniu biletów domowego wydruku, prosimy o kontakt na: bow@muzyczny.org

§ 4

Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr Muzyczny.

§ 5

Aby otrzymać fakturę VAT należy przesłać prośbę na adres email: bow@muzyczny.org podając nr zamówienia oraz kod rezerwacji.

§ 6

Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Muzyczny w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów. Zachowane będą zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ? ? fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

§ 7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

§ 9

W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie https:www.bilety.muzyczny.org

§ 10

System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 3 godziny przed spektaklem. W terminie krótszym niż 3 godziny, zapraszamy do kasy Teatru Muzycznego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

§ 11

Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.

§ 12

Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.

§ 13

Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr Muzyczny.

§ 14

Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany Repertuaru. W takim przypadku zwrot za bilet zakupiony za pomocą systemu sprzedaży internetowej dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata, w przypadku kart, zwrot następuje na rachunek tej karty.
Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.

§ 15

Teatr Muzyczny zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

§ 16

Informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne publikowane są na stronie www.muzyczny.org

§ 17

Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

§ 18

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku, z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.